Liquidatiepreferenties (liqprefs)

De term liquidatiepreferenties, of in het Engels liquidation preferences (afgekort liqprefs), doet vermoeden [...]