Liquidatiepreferenties (liqprefs)

De term liquidatiepreferenties, of in het Engels liquidation preferences (afgekort liqprefs), doet vermoeden dat hiermee bij ontbinding en liquidatie van de vennootschap het recht wordt verkregen om als eerste voldaan te worden uit de liquidatie-opbrengst. Dat klopt ook, maar het is nog veel meer. [...]

By |2022-02-22T21:19:03+01:00January 22, 2022|Dealterms|0 Comments

Option pool

In veel gevallen stelt een venture capital-investeerder als voorwaarde voor zijn of haar investering dat een werknemersparticipatieplan wordt ingesteld of uitgebreid. De founders kunnen zich hier over het algemeen in vinden. Het aantrekken en behouden van talentvol en goed gemotiveerd personeel [...]

By |2022-02-22T21:19:08+01:00January 22, 2022|Dealterms|0 Comments

Good leaver vs. bad leaver

Vooral in vroegefase-startups willen investeerders waarborgen dat de oprichter niet vertrekt. De details staan vast in een leaver-regeling, waar vaak – en niet onterecht – heftig over wordt onderhandeld. Wat is het verschil tussen een good leaver en een bad leaver [...]

By |2022-02-22T21:19:14+01:00January 20, 2022|Dealterms|0 Comments
Go to Top